Poskytovaná péče

>  Preventivní prohlídky  -  hrazené pojišťovnou každé 2 roky se zaměřením na screening civilizačních a onkolog. onemocnění

>  Běžnou léčebnou péči

>  Péče o nekomplikovaného diabetika 2. typu

> Dispenzární péče pacientů s dg. HN, HLP, hyperurikemie, onem. štítné žlázy, atd..

> Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,zbrojní průkaz, atd.

> Komplexní a cílené vyšetření pro OSSZ

> Návrhy na lázeňskou péči

> Předoperační vyšetření

> Vystavení a vedení pracovní neschopnosti

> Očkování   pravidelná- hrazená pojišťovnou, i na vlastní žádost

> Odběry krve, moče, biolog. materiálu( výtěry)

> Vyšetření okultního krvácení ve stolici

> Dispenzarizace dlouhodobě antikoagulovaných pacientů.

>  Nově diagnostika POCT-CRP, INR přímo v ordinaci

>  EKG